Mergers and acquisitions on the example of the PKN Orlen in 2022
pdf with cover

Keywords

mergers and acquisitions
energy
PKN Orlen
transactions

Categories

How to Cite

Toborek- Mazur, J. (2022) “Mergers and acquisitions on the example of the PKN Orlen in 2022”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(4), pp. 12–17. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2022.2.

Abstract

The acquisition of Lotos and PGNiG by PKN Orlen was one of the most complicated and politically controversial transaction on the Polish capital market. It was also one of the most important events on the M&A market in Poland. The idea of building a multi-energy company capable of resisting the Russian energy dictate, additionally intensified by the conflict in Ukraine, seems to be justified. However, it should not be a result of political reasons, but also a result of a responsible development strategy. Mergers and acquisitions as mechanisms of long-term management allow for the development of enterprises when other mechanisms are not optimal, and the strategy itself is implemented within the framework of long-term perspectives.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2022.2
pdf with cover

References

Business Insider, Wielka fuzja stała się faktem. Obajtek: jesteśmy jedną firmą, https://businessinsider.com.pl/firmy/fuzja-pkn-orlen-z-grupa-lotos-rejestracja-polaczenia/zd4xl3r (access date: 16.11.2022).

DePamphilis D. (2017), Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Academic Press, San Diego.

Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Frączyk J. (2022), Drugie dno fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG. Groźba wrogiego przejęcia, https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/drugie-dno-fuzji-orlenu-z-lotosem-i-pgnig-grozba-wrogiego-przejecia/np2glyd (access date: 16.11.2022).

Furman T. (2022), Orlen ma chętnych na Lotos. Fuzja coraz bliżej, https://www.rp.pl/biznes/art19281341-orlen-ma-chetnych-na-lotos-fuzja-coraz-blizej (access date: 29.11.2022).

Kakowska-Mehring (2022), Jest ostateczna zgoda na przejęcie Lotosu przez Orlen, https://biznes.trojmiasto.pl/Jest-ostateczna-zgoda-Komisji-Europejskiej-na-polaczenie-Orlenu-z-Lotosem-n168100.html (access date: 29.11.2022).

Kiewlicz R. (2022), Połączenie Lotosu i Orlenu zarejestrowane przez sąd, https://biznes.trojmiasto.pl/Polaczenie-Lotosu-i-Orlenu-zarejestrowane-przez-sad-n169394.html (access date: 16.11.2022).

Korpus J. (red.) (2014), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.

Kozina A. (2011), Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin, https://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/47-2011/FRFU-47-651.pdf (access date: 29.11.2022).

Kwestarz P. (2022), Akcje PGNiG ze spektakularnym wzrostem po ustaleniu warunków połączenia z Orlen. Na GPW powstanie gigant w którym SP będzie miał powyżej 50%, https://strefainwestorow.pl/artykuly/spolki/20220729/fuzja-pkn-orlen-pgnig-parytet-wymiany (access date: 29.11.2022).

Machała R. (2011), Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2011.

Smith K. Reed Lajoux A. (2012), The art of M&A Strategy. A Guide to Building Your Company's Future Through Mergers, Acquisitions and Divestitures, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.

Świetla K., Toborek-Mazur J. (2020), Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 108 (164), Warszawa.

Świetla K., Toborek-Mazur J. (2021), Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020, listopad 2021, International Business Information Management Association (IBIMA).

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022a), Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji I przejęć w czasie pandemii COVID-19, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 46, Nr 1, Warszawa, pp. 101-118.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022b), Impact of the COVID-19 on creating business strategies in mergers and acquisitions, ASEJ - Scientific Journal Bielsko Biała School of Finance and Law, Vol. 26 No 1 (2022), Bielsko-Biała, pp. 25-32.

Toborek-Mazur, J.; Partacz, K.; Surówka, M., (2022), Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s. Energies 2022, 15, 5112. https://doi.org/10.3390/en15145112 (access date: 29.11.2022).

Toborek-Mazur, J.; Wójcik-Jurkiewicz, M. (2022), Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030: Poland as a Case Study. Energies 2022, 15, 1669. https://doi.org/10.3390/en15051669 (access date: 29.11.2022).

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.