Mergers and acquisitions in the context of the COVID-19 pandemic and Russian-Ukrainian war
PDF with Cover

Keywords

mergers and acquisitions
literature review
business combination
hostile takeover
COVID-19

Categories

How to Cite

Toborek- Mazur, J. (2022) “Mergers and acquisitions in the context of the COVID-19 pandemic and Russian-Ukrainian war”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(2), pp. 37–43. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2022.6.

Abstract

The pressure of competition resulting from changes in the markets caused by the COVID-19 pandemic and the outbreak of war in Ukraine, forces entrepreneurs to revise the direction of business development. The difficulties associated with organic growth make some of them interested in the transactional market, where there is the possibility of concluding mergers and acquisitions. This pressure is dictated by the volatility of economic factors. Some of the investors must act decisively not only to avoid the risk of losing financial liquidity, but above all to find a strategic partner that will allow them to maintain an optimal competitive position and survive in a turbulent environment. Being aware of the risks, the owners and managerial staff must have a development plan assuming acquiring new sales markets or strengthening their position. In the context of the multiplicity of various adverse economic events in 2022, mergers and acquisitions may turn out to be the right business solution.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2022.6
PDF with Cover

References

Ambukita E. (2014), Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014), Szczecin, pp. 715 - 723.

Arnold A. (2011), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.

CSO (2022), Najważniejsze transakcje fuzji i przejęć w obszarze cybersecurity w 2022 r., https://www.computerworld.pl/news/Najwazniejsze-transakcje-fuzji-i-przejec-w-obszarze-cybersecurity-w-2022-r,436431.html (access date: 18.07.2022).

DePamphilis D. (2017), Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Academic Press, San Diego.

Fordata, Navigator Capital M&A Report 2020, 2021 and IQ-IIQ 2022, https://fordata.pl/category/blog/raporty-branzowe/ (access date: 17.07.2022).

Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hellin A., Zorde K., Bernaziuk A., Kowalski R. (2022), Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych: Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, Wydanie 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Korpus J. (ed.) (2014), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.

Korpus J. (2015), Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015, Gdańsk, p. 241 - 253.

Olszewski J. (ed.) (2013), Współczesne aspekty gospodarki – analizy, strategie i diagnozy, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.

Partacz K. (2022), Prawonbilansowe uwarunkowania sprawozdawczości finansowej a jakość informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego w czasie COVID-19, [in:] Mokrzycka-Kogut (ed.), Grabowska-Kaczmarczyk (ed.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii, Poltext, Warszawa.

Świetla K., Toborek- Mazur J. (2021) Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020, listopad 2021, International Business Information Management Association (IBIMA).

Świetla K., Toborek -Mazur J. (2020), Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 108, nr 164, Warszawa, pp. 191 - 205.

Toborek-Mazur J. (2015), Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3(19), Finanse i rachunkowość, pp. 439 - 451.

Toborek-Mazur J. (2010), Holding jako podmiot rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.

Toborek-Mazur J. (2022), Koncentracja kapitałowa w czasie COVID-19 w grupie kapitałowej Tauron [in:] Mokrzycka-Kogut (ed.), Grabowska-Kaczmarczyk (ed.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii, Poltext, Warszawa.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022a), Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji I przejęć w czasie pandemii COVID-19, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 46, Nr 1, Warszawa, pp. 101-118.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022b), Impact of the COVID-19 on creating business strategies in mergers and acquisitions, ASEJ - Scientific Journal Bielsko Biała School of Finance and Law, Vol. 26 No 1 (2022), Bielsko-Biała, pp. 25-32.

Toborek-Mazur, J.; Partacz, K.; Surówka, M. Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s. Energies 2022, 15, 5112. https://doi.org/10.3390/en15145112 (access date: 20.07.2022).

Toborek-Mazur, J.; Wójcik-Jurkiewicz, M. Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030: Poland as a Case Study. Energies 2022, 15, 1669. https://doi.org/10.3390/en15051669 (access date: 20.07.2022).

Stockwatch (2022), Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła do 89 w II kw. 2022, https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/navigator-capital-i-fordata-liczba-transakcji-ma-wzrosla-do-89-w-ii-kw-2022-r,gospodarka,298657 (access date: 18.07.2022).

Szczepankowski P. J. (2000), Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.