The phenomenon of economic crime: threats and contemporary trends.
pdf

Keywords

economic crime
organised crime contemporary trends in economic crime

Categories

How to Cite

Jakubiec, W. and Kuliński, M. (2023) “The phenomenon of economic crime: threats and contemporary trends”., Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(3), pp. 55–58. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2023.8.

Abstract

The phenomenon of economic crime, sometimes referred to in the literature as economic crime, occurs in all political systems and economic systems. Observing media reports, it is not difficult to notice that new “economic scandals” appear in the economic world. These scandals affect various areas of the economy, but all carry a high level of social harm, as the effects of this type of crime can last for many years and affect many aspects of society, not just the economy, but in fact every citizen. This category of crime poses a direct threat to fair competition, financial security and generates a loss of confidence in state and private institutions. Organised economic crime, is a social phenomenon with pathological features, which should be combated at every stage. It is a much more complex phenomenon than the "ordinary" type of crime. The effects of organised economic crime are much broader and affect many economic sectors, not just individuals or companies. The purpose of this publication is to discuss the phenomenon of organised economic crime together with the identification of the most important trends in this type of crime.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2023.8
pdf

References

Bocheński, M., (2008). Sprawca przestępstwa gospodarczego – analiza pojęcia w oparciu o koncepcje „White Collar Crimes” E.H. Sutherlanda i wybrane przepisy prawa. Internetowy Przegląd Prawniczy 1/2008 r.

Cichomski, M., Dubis, K., (2015). Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 13(7)

Cuper, K., (2022). Przestępczość zorganizowana w Polsce. Przegląd naukowo metodyczny, numer 1/2022 (54)

Duży, J., (2013). Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Warszawa

Grześkowiak, A., Wiak, K., ed., (2012). Kodeks karny komentarz. Warszawa

Jaroch, W., (2009). Współczesna przestępczość zorganizowana. Białystok

Karpiel, D. (2017). Przestępczość zorganizowana. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr. 7/2017 (37)

Kozdra, K. (2019). Przestępczość gospodarcza – pojęcie, istota, cechy. Warszawa

Kurowski, W. (2006). Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej. Prokuratura i prawo.

Marczewski, M. (2011). Obraz statystyczny przestępstw z art. 202 k.k. Warszawa

Mądrzejowski, W. (2008). Przestępczość zorganizowana; system zwalczania. Warszawa: Editions Spotkania

Olbrycht, P., Raś, A. (2019). Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie bezpieczeństwa życia publicznego. Legnica.

Pływaczewski, W. (2021). Współczesne trendy przestępczości zorganizowanej w Europie (analiza wybranych zjawisk przestępczych z uwzględnieniem zadań Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol). Olsztyn: Studia Prawnoustrojowe, nr. 52

Stelmach, J. (2022). Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie zarys problematyki, Wrocław

Wielec, M. (2022). Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, Warszawa

Wódka, W. (2015). Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – typologia, charakterystyka i zwalczania. Siedlce: nr. 2 (1)

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, (Dz.U.2005 nr 18 poz.158).

Ustawa z dnia 7 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553

(2015) O zwalczaniu przestępstw gospodarczych tzw. „Białych kołnierzyków”, Warszawa: MSWiA

(2015) Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, Warszawa: projekt.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Wojciech Jakubiec, Mariusz Kuliński

Downloads

Download data is not yet available.