The threat to the safety of children and young people in the digital context
pdf

Keywords

cybersecurity
network
children safety
crimes

Categories

How to Cite

Hojnor, A. (2023) “The threat to the safety of children and young people in the digital context”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(2), pp. 21–25. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2023.3.

Abstract

In today's world, where children are getting earlier and earlier access to technology and the Internet, there are many risks that can affect their safety. Parents and teachers have a key role in protecting children from these risks through appropriate awareness and preventive measures. This article discusses the risks faced by children and adolescents in a digital context, based on the results of various studies. A number of risks are presented, such as contact with strangers, cyberbullying, inappropriate online content and technology addiction.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2023.3
pdf

References

Andrzejewska, A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci. Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf

Bednarek, A. (brak daty). Zagrożenia wynikające z użytkowania komputera i internetu. www.profesor.pl/mat/n13/n13_a_bednarek_290406_2.php

Braun-Gałkowska, M. i Ulfik, I. (2002). Zabawa w zabijanie. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.

Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. (A. Piecuch i W. Furmanek, Redaktorzy) Dydaktyka

Informatyki(9).

GUS. (2020). Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2020. Główny Urząd Statystyczny,. Szczecin: Urząd Statystyczny.

Lange, R., Bochenek, M., Wrońska, A. i Niedzielska-Barczyk, D. (2018). Raport. Dziecko w świecie smartfonów. Warszawa: NASK Państwowy Instytut Badawczy. https://www.ckziu.com/images/Dokumenty/Do_pobrania/12-_06_Raport_woj_slaskie.pdf

Makaruk, K. i Wójcik, S. (2012). EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Makaruk, K., Włodarczyk, J. i Michalski, P. (2017). Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Polak, Z. (2014). Szkodliwe treści. (A. Wrzesień-Gandolfo, Red.) Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców, nauczycieli i

profesjonalistów.

Polska, O. (2016). Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w internecie. Raport z badania przygotowany przez TNS Polska S.A. Warszawa: Orange

Polska,Fundacja Orange i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Rodzice_i_dzieci_wobec_zagrozen_dzieci_w_Internecie_23.09_AKv.pdf

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pyżalski, J. (2014). Elektroniczna agencja rówieśnicza - ustalenia empiryczne ostatniej dekady. W J. Jarczyńska, Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży.Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Walsh, J., Barnes, J., Cameron, J., Goldfield, G., Chaput, J. P. i Gunnell, K. (2018). Associations between 24-hour movement behaviours and global cognition in USA children: a cross-sectional observational study. The Lance Child and Adolescent Health, 2(11).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Anna Hojnor, Marcin Barłoga, Henryk Noga, Rober Sito

Downloads

Download data is not yet available.