Criminological aspect of suicide in Poland in the period 2014-2019
pdf with cover

Keywords

suicide
criminology
death
statistics introduction

Categories

How to Cite

Kurak, A. and Szydłowski, D. (2022) “Criminological aspect of suicide in Poland in the period 2014-2019”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(4), pp. 60–70. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2022.10.

Abstract

The paper discusses and analyses the criminological aspect of suicide in Poland in the period of 2014-2019. The first part of the paper introduces classification of suicidal behaviour and terminology related to auto-aggression and self-harm acts. On the basis of statistical data provided by the Polish Police Headquarters, the authors present and analyse the structure and dynamics of completed and attempted suicides in the studied period and show the scale of the phenomenon and its development tendencies. In the second part of the paper, the authors provide a criminological classification of violent death due to its cause. Based on the literature of the subject, the authors then make an analysis of selected deadly methods which by definition are the consequence of the suicidal decision or the consequence of a murder disguised as suicide or simply, consequences of an unfortunate accident. The paper culminates with the analysis of the phenomenon of suicide in Poland based on the Police statistics with respect to the effectiveness of methods used in order to take one’s own life. In the ratio of suicidal deaths to suicide attempts the authors determine the methods which trigger the highest percentage of deaths i.e. the methods with higher level of aggression or higher determination of the suicidal individual. It is also observed that the Police list of suicide methods features new additions.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2022.10
pdf with cover

References

Bednarski L., Urbanek A., Śmierć samobójcza. Perspektywa kryminalistyka i pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
Bruinsma G., Weisburd D., (ed.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer Science+Business Media, New York 2014.
Gałęska-Śliwka A., Śmierć, jako problem medyczno-kryminalistyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Gawliński A., Jak upozorować samobójstwo. Kryminalistyczna i sądowo-lekarska rekonstrukcja zdarzenia, Wydawnictwo Kryminalistyczne, Olsztynek 2018.
Gawliński A., Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne, Wydawnictwo Kryminalistyczne, Olsztynek 2017.
Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
Hołyst B., Samobójstwo. Przypadek czy konieczność, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Hołyst B., Suicydologia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Joiner T., Why people die by suicide, Harvard University Press, (b.m.w) 2007.
Kaczorowska E., Draber-Mońko A., Wprowadzenie do entomologii sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Kubacka-Jasiecka D., Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Michalska A., Michalski D., Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa 2020.
Nuland S.B., Jak umieramy. Refleksje na temat ostatnich chwil naszego życia, Wydawnictwo Prima, Warszawa 1996.
Pachura E., Inscenizowane zabójstwa i samobójstwa. Studium kryminalistyczne, Wydawnictwo Polskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2021.
Ringel E., Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie, „Glob”, Szczecin 1987.
Konopka T., Zmiany związane z przebywaniem zwłok w wodzie, (in:) Medycyna sądowa, Tanatologia i traumatologia sądowa, Editor: G. Teresiński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.
Makara-Studzińska M., Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, (in:) Ryzyko samobójstwa u młodzieży, Editor: A. Gmitrowicz, M. Makara-Studzińska, A. Młodożeniec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
Teresiński G., Różnicowanie samobójstw, zabójstw i przypadkowych upadków z wysokości, (in:) Medycyna sądowa, Tanatologia i traumatologia sądowa, Editor: G. Teresiński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.
Teresiński G., Upadki z wysokości, (in:) Medycyna sądowa, Tanatologia i traumatologia sądowa, Editor: G. Teresiński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.
Teresiński G., J. Unarski, W. Wach, Kinematyka spadania z wysokości, (in:) Medycyna sądowa, Tanatologia i traumatologia sądowa, Editor: G. Teresiński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.
Zając J., Rozpowszechnienie zachowań samobójczych, (in:) Kondycja psychiczna mieszkańców Polski, Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, Editor: J. Moskalewicz, A. Kiejna, B. Wojtyniak, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012.
Bąbik A., Olejniczak D., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, „Dziecko Krzywdzone. Teorie, Badania, Praktyka” 2014, no 2.
Boćwińska-Kiluk B., Zachowania autoagresywne w zakładach karnych w Polsce – ujęcie teoretyczne, ‘Probacja’ 2017, no 2

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.