Local Authorities Care for Air And Climate Protection And Its Reflecting in the Expenditure of Communes of the Buski Poviat
pdf
pdf with cover

Keywords

air protection
climate protection
local expenses
local investments
energy transformation

How to Cite

Ostachowski, P. and Sanetra-Półgrabi, S. (2022) “Local Authorities Care for Air And Climate Protection And Its Reflecting in the Expenditure of Communes of the Buski Poviat”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(1), pp. 54-60. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2022.8.

Abstract

The article deals with the issue of local expenditure on air protection and climate, as an expression of local authorities' concern for these most important environmental problems today. International documents adopted in december 2015 on this issue also echoed in the local space. They intensified the activities of Polish local governments in this matter. The study analyzes the investment activity of local authorities in the field of air and climate protection in the municipalities of the Busko poviat located in the Świętokrzyskie Voivodeship, in 2015-2018. It highlights the problem of the still limited financial resources of many smaller municipalities, but also the simple façade of the political declarations of local leaders in relation to subsequent actions. It also sees the problem of residents' access to the gas network as one of the barriers that hinder the energy transformation and help to stop climate change. The main hypothesis of the article is that the level of expenditure of the municipalities of the Busko district on air protection and climate has improved, although it still turns out to be insufficient in relation to the existing needs in this area. Its verification has become possible thanks to the use of financial statements covered by the analysis of local governments and data from the Statistical Office in Kielce.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2022.8
pdf
pdf with cover

References

Act of 27 March 2003 on spatial planning and development (Journal of Laws of 2020, item 293).

Annex to the Resolution No. XVII / 150/2008 of the District Council in Busko-Zdrój of April 30, 2008 on the adoption of the Development Strategy of the District of Busko, p. 4.

Community service for burning coal. The first such judgment in Krakow, https://krakow.wyborcza.pl/krakow/ 7,44425,2542997,prace-spoleczne-za-palenie-weglem-pierwszy-taki-wyrok-w-krakowie.html, (access: 20.09.2020).

Hajdys D., Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Łódź 2013.

Kulczycka J., Cholewa M., Gospodarka niskoemisyjna, Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2015, https://www.ewt.gov.pl/ media/5148/gospodarka_niskoemisyjna_PAN.pdf, (access: 20.09.2020).

Małecka-Łyszczek M., Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe UEK”, 2013, nr 921.

Maślak Z., Bezpieczeństwo ekologiczne, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa, (red.) J. Pawłowski, Warszawa 2017.

Ostachowski P., Ochrona powietrza i klimatu w wydatkach gmin powiatu nowotarskiego

i tatrzańskiego w latach 2013-2017 – studium porównawcze, [w:] Samorząd terytorialny: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, Wyd. AT, Kraków 2020.

Ostachowski P., Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, jako przedmiot wydatków samorządowych w gminach powiatów gorlickiego i nowosądeckiego, [w:] Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość, innowacje, środowisko, (red.) M. Czyżewska, J. Pach,

K. Sala, Warszawa 2020.

Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, drawn up in New York on May 9, 1992, adopted in Paris on December 12, 2015 (Journal of Laws, 2017, item 36).

Population by place of residence and sex, broken down into city and village - Busko poviat, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, (access: 20.09.2020).

Regulation of the Council of Ministers of November 26, 2014 amending the regulation on the detailed rules for keeping, applying and making available the national official register of territorial division of the country and the related obligations of government administration bodies and local government units (Journal of Laws of 2014, item 1829).

Regulation of the Council of Ministers of November 13, 2017 amending the regulation on the detailed rules for maintaining, applying and making available the national official register of territorial division of the country and the related obligations of government administration bodies and local government units (Journal of Laws of 2017, item 2248).

Regulation of the Council of Ministers of 20 December 2018 on granting the city status to certain localities in the Świętokrzyskie Voivodeship and establishing their boundaries (Journal of Laws 2018, item 2478).

Resolution No. XVI / 29/2016 of 9 September 2016 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan of the Stopnica Commune, http://stopnica.pl/bip/pliki/U_2016_29.pdf (access: 20.09.2020).

Resolution No. XX / 273/2016 of the City Council in Busko-Zdrój of August 25, 2016 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan for the Busko-Zdrój Commune, https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XX_273.pdf, (access: 20.09.2020).

[Resolution No. XVIII / 243/16 of the Council of the Małopolska Province of January 15, 2016 on the introduction of restrictions in the operation of installations in which fuel combustion takes place in the area of the Municipality of Krakow.

Resolution No. XXI / 146/17 of the Gnojno Commune Council of 28 March 2017 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan for the Gnojno Commune, http://bip.gminy.com.pl/gnojno/pliki/u-XXI-146-17.pdf, (access: 20.09.2020).

Resolution No. XII / 63/2015 of the Nowy Korczyn Commune Council of 30/11/2015 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan for the Nowy Korczyn Commune, http://bip.nowykorczyn.pl/pliki/URG_XII_63_2015.pdf, (access: 20.09.2020).

Resolution No. XXXI / 152/16 of the Pacanów Commune Council of 23/09/2016 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan of the Pacanów Commune, http://ug.pacanow.pl/pliki/Plan_Gospodarki_Niskoemisyjnej_dla_Gminy_Pacanow_2016.pdf, (access: 20.09.2020).

Resolution No. XX / 101/2016 of the Solec-Zdrój Commune Council of 25 May 2016 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan for the Solec-Zdrój Commune for implementation, http://bip.solec-zdroj.pl/pliki/uchwala_nr%20XX1012016.pdf, (access: 20.09.2020).

Resolution No. XXVII / 185/2016 of the Tuczępy Commune Council of 27 December 2016 on the adoption of the Low-Emission Economy Plan for the Tuczępy Commune, http://www.tuczepy.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3375&bar_id=4277, (access: 20.09.2020).

Resolution No. XX / 163/2016 of 19/10/2016 on the approval and adoption for implementation of the Low-Emission Economy Plan for the Wiślica Commune,http://wislica.pl/1559/24/sesja-nr-xx-z-dnia-19-pazdziernika-2016-r.html, (access: 20.09.2020).

Sanetra-Półgrabi S., Ostachowski P., Ochrona powietrza i klimatu, jako element bezpieczeństwa ekologicznego i aktywności inwestycyjnej gmin Małopolski północno-zachodniej w latach 2010-2016, „Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XIX – Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski”, z.2, cz.3, Warszawa-Łódz 2018.

Statistical vademecum of a local government official - Busko Poviat 2019, https://kielce.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_swietokrzyskie/portrety_powiatow/Powiat%20buski.pdf (access: 20.09.2020).

Szaja M., Polityka inwestycyjna ważnym instrumentem determinującym konkurencyjność i rozwój gminy, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, 2011, nr 2.

The fight against smog continues! Is it time for the next drastic step?! https://krknews.pl/walka-ze-smogiem-trwa-czy-juz-czas-na-kolejny-drastyczny-krok/ (access: 20.09.2020).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Paweł Ostachowski, Sabina Sanetra-Półgrabi

Downloads

Download data is not yet available.