The use of computer techniques in the implementation of the main task of a higher education institution in Poland. Economic versus financial dimension.
pdf
pdf with cover

Keywords

Computer techniques in education
IT solutions in higher education
pandemics
online learning

How to Cite

Ostoj, J. and Rak-Młynarska, E. (2022) “The use of computer techniques in the implementation of the main task of a higher education institution in Poland. Economic versus financial dimension.”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(1), pp. 5-14. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2022.1.

Abstract

The article presents the basic levels and status of the use of computer techniques in the current model of higher education in Poland resulting from legal norms. The analysis takes into account the specificity of the economic and financial aspect of using these techniques, which is rarely discussed in literature. Moreover, an attempt has been made to indicate the most promising directions of increasing the economic efficiency of resources conditioning the use of computer techniques in the didactic process, taking into account the resources and the model of education created in the period of the pandemic

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2022.1
pdf
pdf with cover

References

© 2013-2021 Sauf Pompiers Ltd (2022) ‘MindMup’. Available at: https://www-mindmup-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (Accessed: 16 January 2022).

© 2020 Mendeley Sp. z o.o. (2020) ‘Mendeley’. Available at: https://www-mendeley-com.translate.goog/DOWNLOAD-DESKTOP/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (Accessed: 19 January 2022).

© 2020 Projectlibre (2022) ‘Project Libre’. Available at: https://www-projectlibre-com.translate.goog/products?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (Accessed: 16 January 2022).

© 2022, Kahoot! (2022) ‘K!Kahoot’. Available at: https://kahoot.com/pl/ (Accessed: 19 January 2022).

© 2022 MeisterLabs (2022) ‘Mind Mapping - MindMeister’. Available at: https://www.mindmeister.com/ (Accessed: 16 January 2022).

© Microsoft 2022 (2022a) ‘Microsoft Project’. Available at: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/project/project-management-software (Accessed: 16 January 2022).

© Microsoft 2022 (2022b) ‘Teams’. Available at: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in (Accessed: 19 January 2022).

©2022 Zoom Video Communications (2022) ‘Zoom’. Available at: https://zoom.us/download (Accessed: 19 January 2022).

©CoggleIt Limited, (2022) ‘Coggle’. Available at: https://coggle-it.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (Accessed: 16 January 2022).

Bartol, K. (2020) Nauczanie po pandemii: nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha : Wydawnictwo SGGW.

Białas, K. et al. (2021) Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa Raport NZS (Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Warszawa. Available at: https://nzs.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/NZS_Sytuacja-studentow_w-czasie_epidemii_koronawirusa.pdf (Accessed: 28 October 2021).

Corporation for Digital Scholarship (2022) ‘Zotero’. Available at: https://www.zotero.org/ (Accessed: 16 January 2022).

Głowacki, K. (2014) ‘Organizacja procesu badawczego a oprogramowanie do organizacji wiedzy i zarządzania projektem badawczym’, Przegląd Socjologii Jakościowej, X(2), pp. 162–195.

Google (2022) ‘Twórz piękne formularze’. Available at: https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/ (Accessed: 19 January 2022).

Kelly, K. (2001) Nowe reguły nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. Warszawa: WIG-Press.

Lichniak, I. (2009) Nauka o przedsiębiorstwie: wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkola Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.

MoodleTM (2022) ‘moodle’. Available at: https://moodle.org/ (Accessed: 19 January 2022).

Oskiera, J. (2022) ‘Jak zrobić ankietę wykorzystując formularze Google’. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Ogw5NF-ufT4 (Accessed: 19 January 2022).

Perspektywy (2021) ‘Rektorzy uczelni obawiają się skutków pandemii’, Perspektywy. Newsletter akademicki [Preprint]. Available at: http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5335&catid=24&Itemid=119 (Accessed: 27 October 2021).

Piotrowska-Albin, E. et al. (2021) Raport z badania ankietowego Szkolnictwo wyższe a technologie. Warszawa, p. 28. Available at: https://pcgacademia.pl/wp-content/uploads/2021/11/LUMEN-2021-Prezentacja-Wolters-Kluwer-Polska.pdf (Accessed: 25 October 2021).

QSR.International (2022) ‘CITAVI’. Available at: https://www-citavi-com.translate.goog/en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (Accessed: 16 January 2022).

‘Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów’ (2018) Dz. U. z dnia 09 kwietnia 2021 r. , poz. 661, Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. (poz. 661) [Preprint]. Available at: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf (Accessed: 30 December 2021).

rpfb.pl © 2015 (2022) ‘BADANIA RYNKU, PORTAL I KATALOG FIRM’. Available at: https://rpfb.pl/ (Accessed: 15 January 2022).

Sewastianowicz, M. (2021a) ‘Raport: Pandemia przyspieszyła cyfryzację uczelni’, prawo pl, 22 September. Available at: https://www.prawo.pl/student/szkolnictwo-wyzsze-a-technologie-2021-raport-wolters-kluwer-i,510537.html (Accessed: 7 January 2022).

Sewastianowicz, M. (2021b) ‘Uczelnie chcą postawić na nauczanie hybrydowe’, Prawo.pl, 17 August. Available at: https://www.prawo.pl/student/praca-uczelni-w-roku-akademickim-20212022,510064.html (Accessed: 6 January 2022).

StatSoft Polska (2022) ‘Ogólnouczelniana licencja - Site License’. Available at: https://www.statsoft.pl/rozwiazania/oferta-akademicka/.

‘Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce’ (2021). Dz. U. 2018 poz. 1668. Available at: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (Accessed: 30 December 2021).

Wieczorkowska, G. and Madey, J. (2006) ‘Dekalog edukacji internetowej’, in In book: Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka (VU’06)Edition: FirstChapter: 3Publisher: Polish-Japanease Institute of Information Technology. 6th edition at the annual Polish Conference “Virtual University” in June 2006., Warszawa: Polish-Japanease Institute of Information Technology. Available at: https://www.researchgate.net/publication/283122621_Dekalog_edukacji_internetowej_The_Decalogue_of_Internet_Education (Accessed: 7 January 2021).

Yasnitska, I. (2021) ‘Rok akademicki 2021. “W większości uczelni dominuje forma hybrydowa”’, Ekspres Jedynki. Available at: https://www.polskieradio.pl/7/5346/Artykul/2816943,Rok-akademicki-2021-W-wiekszosci-uczelni-dominuje-forma-hybrydowa.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Jan Ostoj, Elżbieta Rak-Młynarska

Downloads

Download data is not yet available.