Virtual space – source of opportunities and threats for the development of intellectual capital of an enterprise
PDF with Cover

Keywords

intellectual capital
virtual space
growth of intellectual capital (IC)

Categories

How to Cite

Ostoj, J. (2022) “Virtual space – source of opportunities and threats for the development of intellectual capital of an enterprise”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(2), pp. 22–29. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2022.4.

Abstract

Abstract— Discussion of the opportunities for growth of intellectual capital (IC) offered by virtualization of business operations is a topic rarely present in literature. Thanks to a modification in a method evaluating the level of intellectual capital in an enterprise it was possible for the author to determine the most important stimulating paths and hindering factors that impact the growth of customer, organizational and human capital. The modification took into account the positive impact on the owner of an enterprise, risks and the necessity to increase net assets. The author discusses the issue of the intellectual capital from the point of view of companies operating within the so called sharing economy and two-sided markets (Internet platforms). Additionally, the author touches upon such modern solutions as BlockChain or the Internet of Things.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2022.4
PDF with Cover

References

Airbnb, Inc (2022) ‘Czym jest i jak działa Airbnb?’ Available at: https://www.airbnb.pl/help/article/2503/czym-jest-i%C2%A0jak-dzia%C5%82a-airbnb.

Airbnb oferta (2022) ‘Airbnb oferta’. Available at: https://www.airbnb.pl/ (Accessed: 12 June 2022).

‘Analiza rynku e-commerce w Polsce’ (2020). Available at: https://analizarynku.eu/analiza-rynku-e-commerce-w-polsce (Accessed: 6 June 2022).

Bagieńska, A. and Burchart, R. (2018) ‘Elementy kapitału intelektualnego w raportach rocznych spółek giełdowych’, Optimum. Economic Studies, (4(94)), pp. 27–39. doi:10.15290/oes.2018.04.94.03.

BlaBlaCar (2022) ‘Centrum pomocy BlaBlaCar’. BlaBlaCar. Available at: https://support.blablacar.com/hc/pl (Accessed: 12 June 2022).

Czech Convention Bureau (2022) ‘Zlín 21 – drapacz chmur Baty’. Czech Convention Bureau. Available at: https://www.visitczechrepublic.com/pl-PL/866240e9-87dd-4524-81df-89b9ae75cbb9/place/c-zlin-21 (Accessed: 16 June 2022).

Edvinsson, L. and Malone, M.S. (2001) Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Grewal, D., Motyka, S. and Levy, M. (2018) ‘The evolution and future of retailing and retailing education’, Journal of Marketing Education, (40(1)), pp. 85–93.

Grodner, M. et al. (2015) ‘Internet rzeczy w Polsce - Raport’. ICAN Institute HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA. Available at: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (Accessed: 6 June 2022).

Gumiński, M. et al. (2020) ‘Wypracowanie metodologii oraz badanie stopnia dostosowania w ybranych przedsiębiorstw do wymogów gospodarczych, jakie stawia czwarta fala rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0)’. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. Available at: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6337/13/1/1/raport_koncowy_przemysl_4.0.pdf (Accessed: 6 June 2022).

Hartman, A. et al. (2001) E-biznes: strategie sukcesu w gospodarce internetowej : sprawdzone metody organizacji przedsiewziec e-biznesowych. Warszawa: Wydaw. K.E. Liber.

Izba Gospodarki Elektronicznej (2022) ‘3 największe zagrożenia, które mogą spotkać e-biznes’. Izba Gospodarki Elektronicznej. Available at: https://eizba.pl/3-najwieksze-zagrozenia-ktore-moga-spotkac-e-biznes/ (Accessed: 7 June 2022).

‘Kampanie Google Ads’ (2022), 4 May. Available at: https://greenparrot.pl/kampania-googleads/.

Kasiewicz, S., Rogowski, Waldemar and Kicinska, M. (2006) Kapital intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Krak??w: Oficyna Ekonomiczna.

Konopka, M. (2019) ‘Wirtualizacja – na styku techniki, organizacji i zarządzania’, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza SGH kolegia.sgh.waw.pl, (174/2019), pp. 65–82.

Poreda, R. (2020) ‘Biznes i produkcja: Inteligentna fabryka – czyli jaka?’ Astor. Available at: https://www.astor.com.pl/biznes-i-produkcja/inteligentna-fabryka-czyli-jaka/ (Accessed: 6 June 2022).

Skrzypek, E. (2017) ‘INTELLECTUAL CAPITAL REPORTING OF AN ORGANIZATION’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (481), pp. 94–105. doi:10.15611/pn.2017.481.07.

Stowarzyszenie IAB Europe (2014) ‘Europejskie Zasady Internetowej Reklamy Behawioralnej’. Available at: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Europejskie_Zasady_Internetowej_Reklamy_Behawioralnej.pdf (Accessed: 21 April 2022).

Strzelecki Artur (2015) ‘REKLAMA KONTEKSTOWA’, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (216), pp. 83-93,.

Szczepankowski, P. (2012) Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Toroń, M. and Wiese, K. (2017) ‘Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne?’, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjn, (5(6)), pp. 8–27.

Weking, J. et al. (2020) ‘The impact of blockchain technology on business models – a taxonomy and archetypal patterns’, Electronic Markets, 30(2), pp. 285–305. doi:10.1007/s12525-019-00386-3.

Xu, L. et al. (2018) ‘Binding the physical and cyber worlds: A blockchain approach for cargo supply chain security enhancement. Paper presented at the IEEE International Symposium on Technologies for Homeland Security (HST), 2018’.

Zarzecki, D. (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: FRRwP.

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.