Protection of the Civilian Population in the Times of Armed Conflicts and Natural Disasters. Case study of a medium-sized town
PDF with Cover

Keywords

protection of civilian
Civil Defence
armed conflicts
natural disasters
local government

Categories

How to Cite

Okrzesik, J. (2022) “Protection of the Civilian Population in the Times of Armed Conflicts and Natural Disasters. Case study of a medium-sized town”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(2), pp. 15–21. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2022.3.

Abstract

The paper discusses the level of preparedness for the protection of civilians during armed conflicts and natural disasters. The author describes the Polish civil defence system on the example of a medium-sized town - Bielsko-Biała. The paper begins with the presentation of the legal status of civil protection in Poland. Next the paper looks at the personal and material resources of the system as well as the organizational structure of civil defence in the town of Bielsko-Biala. In the conclusion of the paper, the author assesses the level of preparedness of the local administration to respond to a serious crisis. The conclusions of this assessment are very critical.

 

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2022.3
PDF with Cover

References

Adamkiewicz Jakub (2020), Potencjał Obrony Cywilnej w systemie obronnym Polski. [in:] Systemy Logistyczne Wojsk, no 53/2020, pp. 5-21.

Cuber Krystian (2011), Udział Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych [in:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa no 1/2011, pp. 101-108.

Górski Sławomir (2016), Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Łotocki Bartosz (2016), Obrona Cywilna jako pozamilitarny element systemu obronnego państwa. [in:] Wiedza Obronna, vol. 3-4/2016, pp. 117-137.

SUPREME AUDIT OFFICE (2018). Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. KPB.430.009.2017, No ewid. 147/2018/P/17/039/KPB. Warszawa 2018.

SUPREME AUDIT OFFICE (2013). Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, KPB.4101.02/2011, No ewid. 5/2012/P/11/083/KPB. Warszawa 2013.

Michailiuk Bogdan, Denysiuk Irmina, Szulc Wojciech (2021), Zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – wybrane problem. [in:] Wiedza Obronna, vol. 4/2021, pp. 117-141.

Mikołajczyk Dominik (2022), Co z tą obrona cywilną. InfoSecurity24, 22.02.2022, accessed 25.02.2022.

Suski Leszek (2018), Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2017 rok, The Headquarters of the National Fire Service, Warszawa 2018.

Act of 21 November 1967 on on universal obligation to defend the Republic of Poland (Journal of laws of 2021, item 372).

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.