Public administration facing pandemic challenges - a contribution to the discussion
PDF with Cover

Keywords

epidemic
the state of the epidemic
state of natural disaster

Categories

How to Cite

Janik, M. (2022) “Public administration facing pandemic challenges - a contribution to the discussion”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(3), pp. 17–22. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2022.3.

Abstract

This publication focuses on the identification and discussion of selected issues related to combating the SARS-CoV-2 epidemic whose extraordinary nature showed that the administrative paradigm used up to that point in time proved insufficient in standard environment. The emergency measures applied changed the way public authorities acted by interfering with individual rights and freedoms, going far beyond the so-called ordinary constitutional measures permitted by the Constitution outside the state of emergency. The legal regime in force corresponded to a large extent to the constitutional characteristics of a state of emergency. The discussion also covered the issue of hybrid or non-normative states of emergency, which is interesting in many respects.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.3
PDF with Cover

References

Canestrini, N. (2020). Covid-19 Italian emergency legislation and infection of the rule of law. New Journal of European Criminal Law, 11 (2), p. 116-122.

Czarnow, S. (2021), Między stanem epidemii a stanem klęski żywiołowej - COVID-19 a niektóre prawa człowieka. Radca Prawny Zeszyty Naukowe, 3, p. 14.

Kardas, P. (2020). Konstytucyjne podstawy rozstrzygania kolizji obowiązków i konfliktów dóbr w czasie epidemii. Palestra, 6, p. 11.

Krzemiński, M. (2022), Hybrydowy stan nadzwyczajny. https://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-hybrydowy-stan-nadzwyczajny/.

Ożóg, M. (2021). Zwalczanie chorób zakaźnych w stanie epidemii oraz w stanie klęski żywiołowej a realizacja wolności sumienia i religii w świetle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i ustawodawstwa. Studnia z Prawa Wyznaniowego, 24, p. 334.

Paśnik, J. (2020). Kilka refleksji o regulacji stanu epidemii jako sui generis pozakonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. Przegląd Prawa Publicznego, 11, p. 69–85.

Peters, B. G. (2017). What Is so Wicked about Wicked Problems? A Conceptual Analysis and A Research Program. Policy & Society, 36, p. 385.

Rittel, H. W., Webber M.M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4, pp. 155‒169.

Rokicka-Murszewska, K. (2022) (Nie)nowoczesne stany nadzwyczajne. Dlaczego nie wprowadzono w Polsce stanu klęski żywiołowej w trakcie trwania pandemii COVID-19? (maszynopis).

Szewczyk, Ł. (2020), Instytucja stanów nadzwyczajnych w polskim ustawodawstwie. Praktyczne uwagi. Zeszyty Naukowe SGSP , 74(2), p. 203.

Trociuk, S. (2021). Prawa i wolności w stanie epidemii. Warszawa.

Postanowienie SN z dnia 28 lipca 2020 r., I NSW 2849/20, LEX nr 3043973.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt U 5/97, OTK 1998/4/46.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia: 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 34/99, OTK 2000/5/142.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2000 r., sygn. akt P 10/99, OTK 2000/2/56.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2000 r., sygn. akt K 16/00, OTK 2000/7/257.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r., sygn. akt P 9/09, OTK-A 2011/6/59.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 34/99, OTK 2000/5/142.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98, OTK 1999/1/2.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r., sygn. akt SK 9/98, OTK 1999/4/78.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 12 lipca 2007 r., U 7/06.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 11 maja 1999 r., P 9/98.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt K 26/00, OTK-A 2002/2/18.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt U 5/97, OTK 1998/4/46.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1986 r., sygn. akt U 1/86, OTK 1986/1/2.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1544/21, LEX nr 3274256.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1545/21, LEX nr 326931.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1546/21, LEX nr 3269265.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1622/21, LEX nr 3269239.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1382/21, LEX nr 3269311.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 996/21, LEX nr 3269220.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1032/21, LEX nr 3269200.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1206/21, LEX nr 3269375.

Wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II GSK 1448/21, LEX nr 3267821.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2021 r., sygn. akt III SA/Gd 424/21, LEX nr 3206412.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. z zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U.2022.1657 t.j.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.2132.

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.