Development of E-administration Services in Poland
PDF

Keywords

administration
public administration
E-Government Digital Index
Human Capital index
Telecommunication Infrastructure Index
Online Service Index

How to Cite

Świątek, W. (2019). Development of E-administration Services in Poland. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 23(3), 72-83. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6545

Abstract

Rozwój technik komunikacyjnych i informacyjnych powoduje, że wymagania obywateli wobec administracji państwowej są coraz większe. Aktualnie społeczeństwo wymaga ciągłego poszerzania usług administracyjnych w formie elektronicznych kanałów dostępu do urzędów i możliwości zdalnego załatwiania spraw. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób pomiaru elektronizacji administracji publicznej przy wykorzystaniu E-Gavernment Digital Index oraz jego budowę. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju e-usług w Polsce na tle innych krajów. Wskazano również główne bariery związane z dalszym rozwojem e-usług przed którymi stoi administracja publiczna w Polsce w erze społeczeństwa informacyjnego.
https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6545
PDF

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.