Analysis of Operating Costs of the Diagnostic Imaging and Interventional Radiology Centre at John Paul II Upper Silesian Children's Health Centre in Katowice
PDF

Keywords

accounting system of healthcare entities
resource cost accounting

How to Cite

Świątek, W. and Głowoc, S. (2019) “Analysis of Operating Costs of the Diagnostic Imaging and Interventional Radiology Centre at John Paul II Upper Silesian Children’s Health Centre in Katowice”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 23(3), pp. 61-71. doi: 10.5604/01.3001.0013.6528.

Abstract

Odpowiednio zorganizowany system rachunkowości mogący dostarczać odpowiednich informacji o ponoszonych kosztach w podmiotach leczniczych jest podstawowym elementem umożliwiającym racjonalne podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie ich działalności. W niniejszym artykule przedstawiono system rachunkowości jako system informujący dostosowany do specyfiki podmiotu leczniczego. Przedstawiono propozycję grupowania kosztów pod względem zasobowym, co umożliwia odpowiednie zarządzanie i optymalizację kosztów podmiotów leczniczych. Dokonano analizy kosztów poniesionych w roku 2017 przez Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy zastosowaniu podejścia zasobowego.
https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6528
PDF

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.