Organization and Functioning of Intelligence Formations since the Creation of Czechoslovakia Until the End of World War II
PDF

Keywords

Czechoslovakia
intelligence services
special operations
World War II

How to Cite

Dworzecki, J. (2019) “Organization and Functioning of Intelligence Formations since the Creation of Czechoslovakia Until the End of World War II”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 23(3), pp. 42-50. doi: 10.5604/01.3001.0013.6530.

Abstract

W artykule omówiono tworzenie, organizację i funkcjonowanie formacji wywiadowczych działających na terenie Czechosłowacji w okresie od utworzenia samodzielnego państwa aż do zakończenia II wojny światowej. Przedstawiono zarówno mechanizmy werbowania etatowych funkcjonariuszy i żołnierzy wywiadu jak również współpracowników cywilnych. Ponadto przybliżono metody działań agentów wywiadu a także stosowane modele zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim i operacyjnym oraz przykłady konspirowania działań podejmowanych przez wyspecjalizowane komórki wywiadowcze.
https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6530
PDF

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.