The prospects for the protection of civilian population in Poland in the conditions of a potential armed conflict
pdf

Keywords

security
civil defence
armed conflict
civil protection

Categories

How to Cite

Adamkiewicz, J. (2023) “The prospects for the protection of civilian population in Poland in the conditions of a potential armed conflict”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(3), pp. 28–38. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2023.4.

Abstract

One of the fundamental tasks of state institutions in conditions of armed conflict is the protection of the population. In the light of international and national law, this task is dealt with in Poland by the Civil Defence of the Country. The aim of the article is to present the condition of this organisation and to assess its ability to fulfil the assigned mission. Conclusions are drawn on the basis of NIK reports and own empirical research.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2023.4
pdf

References

Bugnion F., (2013), Birth of an idea: The founding of the International Committee of the Red Cross and of the International Red Cross and Red Crescent Movement: From Solferino to the original Geneva Convention (1859-1864), International Review of the Red Cross 94(888

Cohen M. E., (2012), International Humanitarian Law of Armed Conflict: A Critical Annotated Bibliography for Collection Development, International Journal of Legal Information, no. 40(3)

Górski S., (2016), Współczesna ochrona ludności. aspekty prawne i organizacyjne, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa.

Harahap G.H, Sudiro A., Kristin T., (2020), Protection of in Civil Citizens International Armed Conflict Based Geneva IV Convention in 1949, Conference: The 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020), DOI:10.2991/assehr.k.201209.110

Kesternich I., Siflinger B., Smith J.P., Winter J.K. (2012), The Effects of World War II on Economic and Health Outcomes across Europe, Discussion Paper, No. 6296, s. 3

Leitenberg M. (2006), Deaths in Wars and Conflicts in 20th Century, Cornell Universitu Peace Studies Program, 3rd ed., s. 5

Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2014 r., (2015) Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, Warszawa.

Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2016 r., (2017), Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, Warszawa.

Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2017 r., (2018), Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, Warszawa.

Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2011 r., (2012), Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, Warszawa.

Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej kpb.430.009.2017 nr ewid. 147/2018/P/1, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2019, s. 9

Olejarz T., (2014), Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, „Modern Management Review”, vol. XIX.

Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r., (Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175)

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, KPB-4101-02/2011, Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013,

Rose G. L. (2007), Updating international humanitarian law and the laws of armed conflict for the wars of the 21st Century, Defender, The National Journal of the Australia Defence Association, vol. 24, no. 3.

Sikora K., Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP. Studia Iuridica Lublinensia 2015, vol. XXIV.

Tomuschat C., (2010), Human Rights and International Humanitarian Law, European Journal of International Law 21(1)

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Jakub Adamkiewicz

Downloads

Download data is not yet available.