Integration of IT systems to support the tracking of dangerous goods transport routes
pdf

Keywords

RFID, simulation models, dangerous goods transport tracking

Categories

How to Cite

Waśniewski, T. R. (2024) “Integration of IT systems to support the tracking of dangerous goods transport routes”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 28(1), pp. 69–74. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2024.9.

Abstract

The biggest challenge we face is the transport of dangerous goods. About 40,000 vehicles carrying dangerous goods travel on our roads every year. More than 70 percent of these fuels are gasoline, diesel oil and LPG, the rest are chemical compounds used in industry and economy. The number of accidents that occur is negligible, but the scale is incomparably greater than the case of a collision of a passenger vehicle with fuel leakage. The concentration of chemicals is much more difficult to remove and poses a huge risk to people and the environment. These types of transports should be tracked and supervised just as aircraft transporting people and goods are tracked.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2024.9
pdf

References

Bielecki M.; Nieśpałowski A.; ADR od A do Z : nie tylko dla kierowców 2019-2021, Agencja Wydawnicza Liwona, Warszawa 2019.

Długosz J.; (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa (2009).

Drewek W.; Systemy do monitorowania przewozu ładunków niebezpiecznych. Logistyka nr 5, Poznań 2011.

Gładysz B.; Grabia M.; Santarek K.; RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa, PWN, Warszawa 2017

Janczak A.; ADR w spedycji i magazynie : składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych, Zacharek – Dom Wydawniczy, Warszawa 2010.

Kleist R. A.; Chapman T.A.; Sakai D.A.; Jarvis B. S.; RFID Labeling. Smart Labeling Concepts & Applications for the Consumer Packaged Gods Supply Chain, wyd. Banta Book Group, Irvine (CA) 2005.

Kozłowski R.; Sikorski A.; (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Kwaśniowski S.; Kulczyk J.; Kierzkowski A.; Jóźwiak Z.; Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

Narkiewicz J.; GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne. WKiŁ, Warszawa 2007

Pieniak-Lendzion K.; Demianiuk R.; (red.), Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej. Wybrane przykłady, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015.

Prochowski L.; Żuchowski A.; Technika transportu ładunków, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.

Wieczerzycki W.; (red.), E-logistyka, PWE, Warszawa 2012.

Zielińska S. M.; ADR 2007-2009. Transport samochodowy towarów niebezpiecznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008

Wademekum praktyka towary niebezpieczne ADR 2023 nowe wydanie podręcznik

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-12020,4,96.html pp. 155-156 (accessed on 10 April 2023)

https://karolinakoldys.pl/sposoby-przewozu-towarow-niebezpiecznych-transport-drogowy-adr/ (accessed on 10 April 2023)

https://www.v4l.pl/cysterny-adr/ (accessed on 10 April 2023)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Tomasz Remigiusz Waśniewski

Downloads

Download data is not yet available.