Irregularly obtainment of evidence (article 168a CCP) in the aspect of exclusion of freedom expression of interrogated
pdf with cover

Keywords

rregularly obtained evidence
ermissibility of evidence, freedom of expression
interrogation
criminal proceedings

Categories

How to Cite

Koper, R. (2023) “Irregularly obtainment of evidence (article 168a CCP) in the aspect of exclusion of freedom expression of interrogated”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(1), pp. 38–44. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2023.6.

Abstract

The Article 168a of Code of Criminal Procedure introduces the rule of the permissibility in criminal proceedings evidence obtained under the violation of criminal procedure
regulations or as the result of indictable offence defined in Article 1 of Criminal Code. The Article 168a of CCP is highly controversial, especially due to the lack of linguistic precision of its provision and collision with Constitution. The regulation
mentioned above is in conflict with the system of evidence-related prohibitions in criminal proceedings. In this context, the freedom expression rule during the interrogation is essential. Its violation results in the prohibition of the use of evidence. Used in the
provision of Art. 168a of CCP, word „exclusively” is claimed to be a key for proper resolution of this problem. If interpreted differently, the provision would flagrantly deny the essence and nature of the freedom expression rule during the interrogation

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2023.6
pdf with cover

References

Błoński, M. (2017). Przeprowadzanie na rozprawie dowodów uzyskanych w

ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, Państwo i Prawo nr 8

Boratyńska, K.T. (2015). Procesowe konsekwencje wyjścia organów

postępowania poza granice legalności czynności w nim podejmowanych, in:

Editors: D. Gruszecka, J. Skorupka. Granice procesu karnego. Legalność

działań uczestników postępowania. Warszawa

Brzozowski, S. (2017). Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem

przepisów postępowania w kontekście art. 168a k.p.k., Palestra nr 1-2

Brzozowski, S. (2016). Dopuszczalność dowodu w kontekście regulacji art.

a k.p.k., Przegląd Sądowy nr 10

Cora, Ł. (2018). Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a

k.p.k., Państwo i Prawo nr 10

Federowicz, K. (2015). Zakaz dowodowy z art. 168a kodeksu postępowania

karnego (część III), Przegląd Sądowy nr 10

Gaberle, A. (2010). Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka.

Warszawa

Gruszecka, D. (2017). W kwestii interpretacji znowelizowanego przepisu art.

a k.p.k., Palestra nr 1-2

Jasiński, W. (2019). Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W

poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Warszawa

Jasiński, W. (2015). Zakaz przeprowadzenia i wykorzystania w procesie

karnym dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu

zabronionego (art. 168a k.p.k.), in: Editor: P. Wiliński. Obrońca i pełnomocnik

w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach. Warszawa

Kardas, P. (2015). Problem granic legalności czynności uczestników

postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia, in: Editors: D.

Gruszecka, J. Skorupka. Granice procesu karnego. Legalność działań

uczestników postępowania. Warszawa

Kmiecik, R. (1983). Dowód ścisły w procesie karnym. Lublin

Kmiecik, R. (2019). O dokumentach prywatnych jako dowodach z

przeznaczenia (art. 393 § 3 w zw. z art. 168a k.p.k.), in: Editor: R. Olszewski.

Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość

i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji

urodzin. Warszawa

Koper, R. (2022). Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie

karnym. Warszawa

Kwiatkowski, Z. (2013). Zakaz wykorzystania dowodu w ujęciu art. 168a

projektu zmian kodeksu postępowania karnego, in: Editors: A. Błachnio-

Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska. Problemy wymiaru

sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego.

Warszawa

Lach, A. (2014). Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa

w postępowaniu karnym, Państwo i Prawo nr 10

Lampert, K.M. (2015). Analiza zakazu dowodowego z art. 168a k.p.k.

niedopuszczalność wykorzystania dowodu uzyskanego za pomocą czynu

zabronionego in: Editors: T. Gardocka, D. Jagiełło. Nowe karne prawo

dowodowe. Warszawa

Lipiński, K. (2016). Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności

dowodu w postępowaniu karnym (art. 168a k.p.k.), Prokuratura i Prawo nr 11

Plebanek, E. (2018). Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k.

dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu

pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych, Palestra nr 10

Prusek, M. (2021). Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie

karnym. Warszawa

Razowski, T. (2015). Materialne i procesowe problemy interpretacji art. 168a

k.p.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 2

Rychlewska, A. (2016). O przepisie art. 168a k.p.k. jako przyzwoleniu na

korzystanie w ramach procesu karnego z dowodów zdobytych w sposób

nielegalny, Palestra nr 5

Skorupka, J. (2017). Prokonstytucyjna wykładnia przepisów prawa

dowodowego w procesie karnym, in: Editors: T. Grzegorczyk, R. Olszewski.

Verba volant. Scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo

wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona

Profesor Monice Zbrojewskiej. Warszawa

Skorupka, J. (2019). Prawidłowość czynności dowodowych jako element

rzetelnego procesu karnego, in: Editors: C. Kulesza, A. Sakowicz. Ewolucja

polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów

rzetelnego procesu. Białystok

Sobolewski, Z. (1982). Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se

ipsum accusare tenetur). Warszawa

Stefański, R.A. (2015). Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego, in:

Editors: T. Gardocka, D. Jagiełło. Nowe karne prawo dowodowe. Warszawa

Stefański, R.A. (2019). Pozycja prokuratora w zreformowanej procedurze

karnej a standardy rzetelnego procesu, in: Editors: C. Kulesza, A. Sakowicz.

Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle

standardów rzetelnego procesu. Białystok

Stefański, R.A. (2018). Stosunek sądu do dowodów nielegalnych, in: Editors:

D. Kala, I. Zgoliński. Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym

procesie karnym. Warszawa

Szumiło-Kulczycka, D. (2015). Kilka uwag o reformie procesu karnego,

Monitor Prawniczy nr 8

Świda-Łagiewska, Z. (1984). Dyskwalifikacja dowodu w trybie art. 157 § 2

k.p.k., Nowe Prawo nr 4

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.