CONDITIONS OF NATIONAL SECURITY Outline of the problem – Part I
PDF
PDF with Cover

Keywords

national security
historical
geopolitical
political and military conditions

Categories

How to Cite

Ślusarczyk, J. (2020) “CONDITIONS OF NATIONAL SECURITY Outline of the problem – Part I”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 25(3), pp. 23–26. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2021.4.

Abstract

In order to maintain Poland's sovereignty and independence, an appropriate national and internal security policy should be pursued. The conditions for this safety include, inter alia, historical, geopolitical, political and military conditions. The analysis of historical conditions clearly shows the errors of Polish internal and external policy as the main cause of the state's weakness. Contrary to common opinion, the geopolitical location does not play such a significant role in the security of a given country. It is important, but a politically and economically strong country is able to deal with any opponent. In political conditions, attention should be paid to the need for a strong and competent authority. The expansion and modernization of the military potential is one of the pillars of national security. Knowledge and analysis of the conditions of national security will allow for effective protection of Poland against external and internal threats.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2021.4
PDF
PDF with Cover

References

Brzeziński Z. (1989), Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Aneks, Warszawa.

Chojnowski L. (2012), Polityczny sektor bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe WSOWL 3 (165), 108-120.

Dzieciński P. (2011), Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Res Politicae, 2011, t. IV, 9-23.

Jean C. (2003), Geopolityka, Ossolineum, Wrocław.

Bbn.gov.pl/kbn_s_37-54_Aspekty_bezpieczenstwa. DOI: 24.11.2021.

Keplin J., Kupiński J. (2019), Identyfikacja wybranych determinantów bezpieczeństwa państwa [in:] Kochanek E. et. al., Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa, AMW Gdynia, 25-43.

Jakubczak R., Marczak J. (red.) (2011), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.

Marczak J., Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K., Przeworski K. (2013), Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Moltke T. (1996), O Polsce, Adiutor, Warszawa.

Palacz R. (1988), Klasycy filozofii, KAW, Warszawa.

Wasiuta O. (2018), Bezpieczeństwo polityczne [w:] Wasiuta O. et al., Vademecum bezpieczeństwa, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, 132-137.

https://zpe.gov.pl/a/uwarunkowania-bezpieczenstwa-panstwa/D3wgiGR7m. DOI: 05.11.2021.

zpe.gov.pl.uwarunkowania_bezpieczenstwa-państwa /D3wgiGR7m. DOI: 20.11.2021.

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.