Getting married with the participation of an interpreter in Polish law (Matrimonium per interpretem)
PDF

Keywords

Marriage
interpreter
religious marriage
Civil Registry Office
concordat

How to Cite

Wróbel, M. (2020) “Getting married with the participation of an interpreter in Polish law (Matrimonium per interpretem)”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 24(2), pp. 43-46. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2020.1.

Abstract

The article deals with the issue of the necessity of the interpreter's participation in getting married in Polish law, taking into account the secular and religious form. The participation of an interpreter in the procedure of getting married is necessary in both forms; however, the regulations of this issue are slightly different in both legal systems, secular and ecclesiastical. The article is an in-depth scientific reflection on the issue and an attempt to argue for the unification of legal requirements in this regard.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2020.1
PDF

References

Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus – podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 r. przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r., cyt. jako K.P.K.
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
Oświadczenie w sprawie promulgacji i wejścia w życie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r.
https://episkopat.pl/nowe-przepisy-o-kanonicznym-przygotowaniu-do-malzenstwa/
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375).
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).
Ignatowicz J., Nazar M. (2012), Prawo rodzinne, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa, s. 116; 121; 123.
Smyczyński T. (2012), Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa, s. 28; 32.
Strzebinczyk J. (2016), Prawo rodzinne, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 53.
Walencik D. (2004), Sprawozdania, Canones iuris codicis (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Collegium Jana Pawła II, 18 XI 2003r.), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, t. 37, z. 2, s. 275-276.
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r2004-t37-n2/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r2004-t37-n2-s275-276/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r2004-t37-n2-s275-276.pdf
https://www.prawo.pl/samorzad/nupturient-nie-moze-byc-tlumaczem-podczas-ceremonii-zawarcia-zwiazku-malzenskiego,111990.html
https://www.tlumaczenia-miw.pl/wordpress/2019/09/20/slub-w-usc-a-tlumacz-przysiegly/
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

Downloads

Download data is not yet available.