Level of informatization of public administration services in the voivodeships of Poland in 2014-2022
pdf

Keywords

computerization
information society
public administration
TOPSIS method

Categories

How to Cite

Kuzionko - Ochrymiuk, E., Szanter, R. and Niedzielski, P. (2023) “Level of informatization of public administration services in the voivodeships of Poland in 2014-2022”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(4), pp. 122–129. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2023.17.

Abstract

The purpose of the study is to assess the level of differentiation of informatization of public administration services in the voivodeships in Poland. Research methodology: The study involved the selection of quantitative variables depicting the level of informatization of public administration in the voivodeships in Poland. The selected variables were analyzed using the TOPSIS linear ordering method. The analysis was based on the data of the Central Statistical Office for the years 2014-2022. The results of the study showed significant disproportions between individual voivodeships, where the voivodeships with the highest level of public administration informatization were the mazowieckie and Pomeranian voivodeships whereas voivodeships with the lowest level of public administration informatization were podkarpackie, opolskie and świętokrzyskie

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2023.17
pdf

References

Andrzejewska, M.; Pieczunko, A.; Rogalski, M.; Sankiewicz, Sz; Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; Centralny Ośrodek Informatyki:Warszawa, Poland, 2018; p.10.

Bell, D. The Coming of the Post-Industrial Society, The Educational Forum, 1979, v.40, p. 576, https://doi.org/10.1080/00131727609336501

Digital Decade Country Report 2023: Poland, European Commission, 2023, p.4.

Ejdys, J. Zaufanie do technologii w e-administracji. Oficyna Wydawniacza Politechniki Białostockiej: Białystok, Poland, 2018, p. 34.

Gołaszewska-Kaczan, U.; Kuzionko-Ochrymiuk, E. Polska wobec wyzwań cyfrowego kompasu na 2030 rok. Optimum. Economic Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, no 2 (212), 2023, p. 144.

Grabiński, T.; Wydymus, S.; Zeliaś, A. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno – gospodarczych, PWN:Warszawa, Poland, 1989.

Grodzka, D. E-administracja w Polsce, Infos, zagadnienia społeczno gospodarcza, Biuro Analiz Sejmowych, 2007, no 18, p.1.

Hwang C. I.; Yoon K.; Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, New York, 1981; Bal-Domańska, B.; Wilk, J.; cit per. Roszkowska, E., Filipowicz-Chomko, M., Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, Ekonomia i Środowisko; Białystok, Poland, 2016 No 2(57), p. 136-137.

V. Kumar, B.; Mukerji, I.; Butt, A.; Persaud. Factors for successful e-government adoption: A conceptual framework. The Electronic Journal of e-Government. 2007, vol. 5(1), p. 63−76; Shareef M. A, V. Kumar, U.; Kumar, Y.;Dwivedi, K. e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels, Government Information Quarterly, 2011, vol. 28(1), p. 17-35. cit per Ejdys, J. Zaufanie do technologii w e-administracji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, Poland, 2018, p. 34.

Makać, W. Ranking pod względem sytuacji na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne: Legnica, Poland, 1998, No5, p. 56-70.

Młodak, A. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin:Warszawa, Poland, 2006, p. 33

Perdał, R. Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań, Poland, 2014, p 122-145.

Roszkowska, E.; Filipowicz-Chomko, M. Ocena spójności województw Polski w latach 2005-2014 w kontekście ładu instytucjonalnego, Optimum Studia Ekonomiczne Białystok, Poland, 2017, No 4 (88), p. 230.

Roszkowska, E.; Filipowicz-Chomko, M. Ocena rozwoju instytucjonalnego województw Polski w latach 2010- 2014 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, 2016, No 3(58), p. 254.

Siemieniecka, D. Technologie w Edukacji 4.0, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2021, No 32 (1), p. 5- 21, https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/36467/30682

Szpunar, M. Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów; Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2018, p. 194

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/desi,

https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/digital-decade/,

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/library/2023-report-state-digital-decade,

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2014 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2015 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2016 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2017 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2018 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2019 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2021 roku.

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2022 roku.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Ewa Kuzionko - Ochrymiuk, Renata Szanter, Piotr Niedzielski

Downloads

Download data is not yet available.