Act on Facilitation in the Preparation and Implementation of Housing and Accompanying Investments ("Lex developer") in the light of economic analysis of law
pdf

Keywords

planning system,
Poland
developers
economic analysis of law
housing

Categories

How to Cite

Antczak-Stępniak, A. and Zaleczna, M. (2023) “Act on Facilitation in the Preparation and Implementation of Housing and Accompanying Investments (‘Lex developer’) in the light of economic analysis of law”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(4), pp. 82–91. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2023.12.

Abstract

Like many countries in the world, Poland is struggling with a significant housing deficit, especially those available to people with lower incomes. For several years, actions have been taken at the government level to solve this problem. One was adopting the Act on Facilitation in the Preparation and Implementation of Housing and Accompanying Investments ("Lex developer"). The legislator's assumption was to improve the process of building new apartments by lowering the planning and administrative requirements. The study aims to assess whether the new regulations can be call efficient from the point of economic analysis of Law. The authors conducted an ex-post analysis because some years of operation of the new Act allowed  for some conclusions of real results of implementation of the Act. The Authors used desk research in form of critical literature analysis, national and local legal acts analysis, comparative analysis, and case studies methods. The authors came to the conclusion that the collected material entitles us to conclude that the analyzed legal act does not meet the accepted criteria of effective law. The authors came to the conclusion that collected material entitles to conclude that the analyzed legal act does not meet the accepted criteria of effective law.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2023.12
pdf

References

Araszkiewicz, M. (2015). Efektywność ekonomiczna oraz inne kryteria oceny stanów rzeczy w ekonomicznej analizie prawa. Studia Prawno-Ekonomiczne, 96, pp: 169-183;

Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., (2011). Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics) – wprowadzenie, In: Ekonomiczna analiza prawa, R. Cooter, T. Ulen, ed., Warszawa: C.H. Beck, pp:. XIX–XXII;

Blicharz, J. (2020). Pojęcie prawa administracyjnego, In: Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym–refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej, Kocowski, T., Lisowski, P., & Paplicki, M., ed., Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 169, pp: 59-67, DOI: 10.34616/23.20.067

Cherka, M., & Grecki, W. (2021). Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Cooter, R. D., & Rubinfeld, D. L. (1989). Economic analysis of legal disputes and their resolution. Journal of economic literature, 27(3), pp: 1067-1097.

Czarnecka, M. (2017). Ekonomiczna analiza prawa ochrony konsumentów. Studia Ekonomiczne, 321, pp: 118-135;

Downs, A., (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row,

Dutkowski, M. (2018). Kulturowe, ideologiczne i społeczne źródła anarchii w gospodarce przestrzennej w Polsce. Studia KPZK, 183, pp: 289-300

Guzik, T.(2017). Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 8 (38), pp: 25-36

Hicks, J. R. (1939). The foundations of welfare economics. The economic journal, 49(196), pp: 696-712.

Kaldor, N. (1939). Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility. The economic journal, 49(195), pp: 549-552.

Kowalewski, A., & Nowak, M. J. (2018). Chaos przestrzenny i prawo: uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182.

Maćkiewicz, B., Andrzejewski, A., & Kacprzak, E. (2018). Koszty bezładu przestrzennego dla rynku nieruchomości. Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 182(2), pp: 280-316.

Nieborak, T. (2016). Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM,

Pareto, V. (1897). The new theories of economics. Journal of political economy, 5(4), pp: 485-502.

Posner, R. A. (1993). The new institutional economics meets law and economics. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 149, pp: 73-87.

Posner, E. A. (1996). Law, economics, and inefficient norms. University of Pennsylvania Law Review, 144(5), pp: 1697-1744.

Posner, R. A. (2014). Economic analysis of law. Aspen Publishing.

Rubin, P. H. (1977). Why is the common law efficient?. The Journal of Legal Studies, 6(1), pp: 51-63;

Rubin, P. H. (1982). Common law and statute law. The Journal of Legal Studies, 11(2), pp: 205-223.

Rubin, P. H. (2005). Micro and macro legal efficiency: Supply and demand. Sup. Ct. Econ. Rev., 13, pp: 19 - 34.

Schäfer, H. B., & Ott, C. (2022). The economic analysis of civil law. Edward Elgar Publishing.

Sokol, D. D. (2019). Rethinking the efficiency of the common law. Notre Dame L. Rev., 95, pp. 795 - 836

Śleszyński, P., Markowski, T., & Kowalewski, A. (2018). Kryzys gospodarki przestrzennej i urbanistyki. Studia KPZK, 182, pp:29-74

Śleszyński, P., Nowak, M., Sudra, P., Załęczna, M., & Blaszke, M. (2021). Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. Land, 10(2), 112. DOI: https://doi.org/10.3390/land10020112

Śleszyński, P., Kowalewski, A., Markowski, T., Legutko-Kobus, P., & Nowak, M. (2020). The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. Land, 9(7), 214. DOI: https://doi.org/10.3390/land9070214

Starman A.B. (2013). The case study as a type of qualitative research. Journal of Contemporary Educational Studies, 1/2013, pp: 28-43

Stelmach J., Brożek B., Załuski W., (2007). Ekonomiczna efektywność, in: Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski ed., Warszawa: Wolters Kluwer.

Tarno, J. P. (1996). Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wagner, R. E. (1992). Crafting social rules: Common law vs. statute law, once again. Constitutional Political Economy, 3(3), pp: 381-397

Załęczna, M., & Antczak-Stępniak, A. (2022). “Lex Developer” in Practice-The Scale of Application in the Largest Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 30(3), pp: 86-97. DOI:10.2478/remav-2022-0023

Zimmermann, J.(2022). Prawo administracyjne wyd. 10. Warszawa: Wolters Kluwer,

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Agata Antczak-Stępniak, Magdalena Zaleczna

Downloads

Download data is not yet available.