Cardinal August Hlond the spiritual mentor of John Paul II?
pdf with cover

Keywords

mentor
Poland
Hlond
Pope

Categories

How to Cite

Samsel, R. (2022) “Cardinal August Hlond the spiritual mentor of John Paul II?”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(4), pp. 151–156. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2022.24.

Abstract

Josemaria Escrivá, showing the way to holiness, teaches: "Shine like a star ... rise high and shine with light in the sky? Better to burn like a torch, hidden, igniting everything you touch. – This is your apostolate, this is why you live on earth ( Route 385)”( Escriva 2014). The eloquent indication of the founder of Opus Dei may prove helpful in the analysis of a possible bond between the Servant of God Cardinal August Hlond and St. John Paul II and the possible influence of the cardinal on the future pope.The issue of the relationship and possible formative and spiritual influence of Card. August Hlond to Karol Wojtyła is not a new issue. It has been described several times by Fr. Stanisław Kosiński SDB  Fr. dr. Bogusław Kozioł  Maria Włosek  These are studies that deal with the issue we are interested in here, or very broadly - including also Cardinal Wyszyński, historically, be very analytical - limiting yourself to one issue.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2022.24
pdf with cover

References

J. Escrivá (2014). Droga. Bruzda. Kuźnia, [tłum.] J. Jarco, Wrocław

S. Kosiński(1978). Metropolita krakowski o kardynale Auguście Hlondzie, „Nostra”.

M. Włosek(2019). August Hlond biskupem „Vir Ecclesiasticus” według „Pastores gregis”, „Nauczyciel i Szkoła” 70/2

P. Jasina(2020). Chrystocentrym, jako droga odnowy Państwa i Kościoła w nauczaniu kard. Augusta Hlonda, Poznań

M. Włosek(2004).Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi kardynała Augusta Hlonda, Kraków.

List pasterski Episkopatu Polski O osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Warszawa, 1 I 1948

J. Pierzak(2009). Pełnia Prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. 1, Poznań

W. Życiński(2006). Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, „Seminare” 23

Jan Paweł II (1983). Słowo przed „Apelem Jasnogórskim” Częstochowa 19.06.1983 r., w: Pokój Tobie, Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny 16–23.06.1983, [opr.] A. Szafrańska, Warszawa

Jan Paweł II(1997). Przemówienie przed modlitwą „Anioł Pański”, Kraków–Błonia, 8.06.1997 r., w: Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 31.05.1997–10.06.1997. Przemówienia. Dokumentacja, Poznań

Jan Paweł II(2005), Testament, Kraków

Jan Paweł II,(1995). Encyklika Redemptoris Mater (02.04.1987), AAS 79 (1987), s. 361–433; tłum. pol.: Wrocław

Jan Paweł II( 1997). Homilia w czasie Mszy św. inaugurującej pontyfikat, Rzym, 22.10.1978, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków

Jan Paweł II(1994). Encyklika Redemptor hominis (4.03.1979), AAS 71 (1979), s. 257–324; tłum. pol.: Wrocław

Jan Paweł II( 2007). Encyklika Dives in misericordia, (30.11.1980), AAS 72 (1980), s. 1177–1232; tłum. pol.: Warszawa

Jan Paweł II(2017). Encyklika Ecclesia de Eucharistia (17.04.2003), AAS 95 (2003), s. 433–475; tłum. pol.: Wrocław

M. Różycki, R. Woźniak(2014). Encyklika „Redemptor Hominis”, w: Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, [red.] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski, Kraków

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.