Criminology and criminal law – attempt to capture the relation as shown by the phenomenon of murder of one’s own child.
pdf
pdf with cover

Keywords

murders of one’s child, criminology, criminal law

How to Cite

Sitarz, O. (2022) “Criminology and criminal law – attempt to capture the relation as shown by the phenomenon of murder of one’s own child.”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(1), pp. 40-48. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2022.6.

Abstract

Celem artykułu jest znalezienie wspólnego pola działania dla kryminologii i prawa karnego w odniesieniu do zabójstwa własnego dziecka. W przedmiocie tym można rozważyć trzy obszary analizy: opis zjawiska, charakterystykę sprawcy oraz jego sytuację społeczną. Proponujemy zajęcie się problemem problematyki zabójstwa własnego dziecka w oparciu o trzy elementy: jego obraz statystyczny, interes dziecka jako wartości prawnie chronionej oraz społeczny odbiór tego czynu z uwzględnieniem kategoryzacji dziecka morderstwa w trzech podstawowych formach: noworodków, dzieciobójców i dzieciobójstwa. Poszukiwanie etiologii i fenomenologii zabójstwa własnego dziecka wydaje się być jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych przez literaturę kryminologiczną i inne dziedziny zajmujące się tym problemem, chociaż:

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2022.6
pdf
pdf with cover

References

References

Beccaria, C. (1958), O przestępstwach i karach, Warsaw, Wydawnictwo Prawnicze.

Bourget, D, Grace, J. & Whitehurst L. (2007), A Review of Maternal and Paternal Filicide, The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.

Cieślak, M. (2010), Kara. Istota – cel – uzasadnienie, Wrocław, Arche.

Czabański, J. (2005), Ekonomiczne podejście do przestępczości, Edukacja Prawnicza, 5(71).

Gartner & McCarthy (2005), Killing One’s Children. Maternal Infanticide and Dark Figure of Homicide, in: K. Heimer, C. Kruttschnitt, Gender and Crime. Patterns in Victimisation and Offending, New York and London.

Gradoń, K. (2010), Zabójstwo wielokrotne: profilowanie kryminalne, Warsaw, Wolters Kluwer Polska.

Gruszecka, D. (2012), Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warsaw, Wolters Kluwer Polska.

Gruszecka, D. (2008), Pojęcie dobra prawnego w prawie karnym, p. 154. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/22375/edition/29207/content?ref=desc

Hanausek, T & Leszczyński, L. (1995) Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubieżności, Warsaw, Dom Wydawniczy ABC.

Hirsch, H.J. (2002), W kwestii aktualnego stanu dyskusji nad pojęciem dobra prawnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.

Horoszowski, P. (1947), Zabójstwo w afekcie, Warsaw, Trzaska, Evert i Michalski.

Ilski, K, Chmielarz, M, Kopeć, Z & Kraskowska, E. (2014), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaiu

Janowska, H. (1974), Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, Warsaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Kosińska A. (2015), Podżeganie do zabójstwa nowonarodzonego dziecka. Współczesne aspekty prawa karnego i kryminologii, Opole, SCRIPTORIUM

Kowalczyk M.H., Latoś, A. (2016), Żony, matki – zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodni, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Kudlińska, I. (2014), Socjologia a praktyka rozwiązywania problemów społecznych ‒ między naukowymi a nieformalnymi teoriami problemów społecznych, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 50.

Lasocik, Z. (2003), Zabójca zawodowy i na zlecenie, Kraków, Zakamycze,

Latoś, A. (2017), Matki zabójczynie. Teoretyczno-metodologiczny model badań nad zjawiskiem oraz możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Marek A. (2010), [in:] Marek A. (ed.), Zagadnienia ogólne. System Prawa Karnego. 1

Marzec–Holka K. (2004), Dzieciobójstwo. Przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

McKee, G., Shea, S.,Mogy, R., & Holden, C. (2001). MMPI 2 profiles of filicide, mariticidal and homicidal women, Journal of Clinical Psychology, 57.

Mogilnicki, A. (1925), Przestępstwo i dziecko, Warsaw, Wydawnictwo M. Arcta

D’Orban, P. T. (1979). Women who kill their children. The British Journal of Psychiatry, 134,.

Pomarańska–Bielecka, M. (2010), Prawna i socjologiczna charakterystyka występku dzieciobójstwa, Dziecko Krzywdzone, 3(32).

Porter, T. &. Gavin, H. (2010), Infanticide and Neonaticide: A Review of 40 Years of Research Literature on Incidence and Causes, Trauma Violence & Abuse.

Pudysz, Z. (1987), Zabójstwo z premedytacją, Warsaw, Książka i Wiedza,

Resnick, P. (1970, April). Murder of the newborn: A psychiatric review of neonaticide. Am J Psychiatry, 126.

Słabicka, S. (2011), Zabójstwa w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Katowice (unpublished doctoral thesis),

Spinelli, M.D. (2004), Maternal Infanticide Associated With Mental Illness: Prevention and the Promise of Saved Lives, Am J Psychiatry.

Strzemecka, S. (2014), Internauci o “matce-zabójczyni”. Przyczynek do analizy socjologicznej, Pogranicze. Studia Społeczne, XXIV.

Warylewski, J. [in:] Marek A. (ed.) (2010), Zagadnienia ogólne. System Prawa Karnego. Vol. 1, Warsaw,

Weare, S. (2013), The Mad,” “The Bad,” “The Victim”: Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System,.

Włodarczyk, J. (2012), Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania, Dziecko krzywdzone, 2 (39).

Wolska, A. (2001), Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Olga Sitarz

Downloads

Download data is not yet available.