Tax odysey-tax evasion wchich ends with penalty?
PDF

Keywords

tax evasion clause
penal fiscal law

How to Cite

Woźniak, K. R. (2016) “Tax odysey-tax evasion wchich ends with penalty?”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 22(3), pp. 53-57. doi: 10.5604/01.3001.0012.7943.

Abstract

The doctrine states that tax evasion is a legal action, albeit not tolerated by the state. The legality of tax evasion is of private law character, under the Tax Law tax evasion results in deprivation of the illegal tax benefit. Self-assessment which is non-compliant with the factual proceeding of the taxed actions, is penalized by the Penal Fiscal Law as tax fraud. The objective of this paper is to indicate the limits beyond which legal actions, procedurally compliant with the Tax Law, become criminal. The doubts raised by the taxpayer through acting contrarily to the objective and the spirit of the Tax Law may bring not only financial consequences but also criminal penalty.

https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7943
PDF

References

Bartosiewicz, A. (2018). Agresywna optymalizacja podatkowa a odpowiedzialność karna skarbowa. Lex nr 324284. Bojarski, M., Giezek, J. and Sienkiewicz, Z. (2004). Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa, pp.183-184. Brzeziński, B. (2002). Szkice z wykładni prawa podatkowego. Gdansk: ODDK, p.90. Brzeziński, B. (2004). Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1. Filipczyk, H. (2018). Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane. Monitor Podatkowy, 7. Hanusz, A. (2018). Wstęp. In: Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego. Lex nr 46247. Iserzon, E. and Starościak, J. (1970). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa, p.153. Kardas, P., Łabuda, G. and Razowski, T. (2018). Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. III,. Lex nr 10554. Konarska-Wrzosek, V. (2018). Komentarz do art. 10 Kodeksu Karnego skarbowego. LEX. Konarska-Wrzosek, V., Oczkowski, T. and Skorupka, J. (2013). Prawo i postępowanie karne skarbowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, p.238. Konarska-Wrzosek,, V. (2018). Komentarz do art. 15 Kodeksu karnego skarbowego. LEX. Kujawski, G. (2016). Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej. LEX. Mariański, A. (2018). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego. Lex nr 99449. Warylewski, J. (2003). Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, p.328. Wilk, I. and Zagrodnik, J. (2007). Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, pp.340-341. Wilk, L. (2014). Komentarz do art. 56 k.k.s.. Legalis. Zgoliński, I. (2018). Komentarz do art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Lex

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.