Krykavskyy1Y., Chornopyska, N., Stasiuk, K., & Rak-MÅ‚ynarska, E. (2020). Logistics potential of enterprise: theoretical and applied aspects . Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 24(4), 18-23. https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2020.4